Disclaimer

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website. Bij het gebruik of het bezoeken van Eventticketbox.com gaan we er vanuit dat je op de hoogte bent van de gebruiksvoorwaarden en hiermee akkoord bent, net als met de Algemene Voorwaarden van Event Ticket Box.

Je gaat ermee akkoord dat je deze site uitsluitend bezoekt voor eigen, persoonlijk gebruik. Het distribueren, aanpassen, publiceren of gebruiken van informatie op deze site, anders dan voor ticketaankoop of het bekijken van algemene of promotionele informatie voor persoonlijk gebruik is niet toegestaan, tenzij Event Ticket Box je daartoe vooraf toestemming heeft verleend. Het gebruik van robots, spiders of andere automatische of handmatige tools om onze website te monitoren of te verstoren, alsmede het gebruik van software of routine die de werking van deze site negatief kan beïnvloeden, is niet toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Event Ticket Box biedt deze website en de inhoud daarvan aan zoals deze op het scherm te zien is en kan zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Event Ticket Box geeft echter geen garanties met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie, de diensten en de producten op deze website. Event Ticket Box garandeert voorts niet dat de informatie, de diensten en de producten op deze website geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Evenmin kan Event Ticket Box het ongestoord functioneren van de site garanderen. Behalve in geval van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Event Ticket Box, wijst Event Ticket Box expliciet alle aansprakelijkheid van de hand voor schade of verlies die direct of indirect het gevolg is van de toegang tot, consultatie of gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de site en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve applicaties, waaronder elektronische communicatie via de website, in zoverre als wettelijk is toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, handelsmerken en afbeeldingen op de site en de intellectuele eigendomsrechten hierop zijn de exclusieve eigendom van Event Ticket Box of haar licentiehouders. Zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Event Ticket Box is het de gebruiker van de website niet toegestaan, de inhoud van deze website te kopiëren, te verzenden, te verspreiden of te laten circuleren of de inhoud daarvan beschikbaar te stellen aan derden.

Hyperlinks

Het is niet toegestaan te linken naar deze site, tenzij je daartoe door Event Ticket Box bent gemachtigd. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet de eigendom zijn van Event Ticket Box worden alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site en impliceren niet dat Event Ticket Box de site of de producten of diensten die daar beschreven worden goedkeurt of onderschrijft. Event Ticket Box is niet verantwoordelijk en geeft geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites. Event Ticket Box behoudt zich het recht voor te allen tijde links of programma’s met links te beëindigen.

Wijziging voorwaarden

Event Ticket Box behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op de site.
Bij misbruik van de site of overtreding van de voorwaarden, behoudt Event Ticket Box zich het recht om je zonder voorafgaande waarschuwing van de website te verwijderen en je voor toekomstig gebruik uit te sluiten. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie en de toegebrachte schade zal op de veroorzaker worden verhaald.

Als je meer informatie wilt, kun je contact met ons opnemen.