Privacy Policy

Wie zijn wij:

Onze website adres is: https://www.eventticketbox.com.

United Tattoo Conventions

KVK Nummer: 20149082

Landingstraat 10

4381 BJ Vlissingen

Privacyverklaring

Onze privacyverklaring is ontworpen met jou in het achterhoofd. Hoe de verklaring op jou van toepassing is, hangt af van de manier waarop je met ons omgaat. Bijvoorbeeld, als je:

 1. een ticket bij ons koopt, gebruiken wij de informatie die je ons verstrekt om aan zowel onze verplichtingen als die van Event Partners jegens jou te voldoen bij het leveren van die dienst en, waar toegestaan, je op de hoogte te houden van andere events die je kunnen interesseren; en
 2. wanneer je onze sites bezoekt, gebruiken we cookies om jouw ervaring te personaliseren en bieden we je hopelijk een naadloze ervaring.

Welke informatie hebben we en waar halen we die vandaan?

 • Wanneer je een account aanmaakt, of een ticket koopt , verzamelen wij jouw gegevens die, afhankelijk van de service die wij bieden, jouw contact- en factuurgegevens kunnen bevatten.
 • Wanneer je onze website gebruikt, verzamelen we informatie zoals de browser en het apparaat dat je gebruikt, je IP-adres, je locatie, de site waar je vandaan komt, wat je wel en niet hebt gedaan met onze site, of de site die je bezoekt wanneer je ons verlaat. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we deze informatie verzamelen.
 • Wanneer je gebruikmaakt van een social media-functie binnen onze website, en je post op social media, zal de social media-site ons enige informatie over jou verstrekken.
 • Als je toegankelijkheidsvereisten hebt, willen we er zeker van zijn dat je de beste ervaring hebt met het bijwonen van events. Om dit te doen, moeten we gegevens van jouw behoeften (die kunnen inhouden dat je informatie over uw geestelijke of lichamelijke gezondheid verschaft) te verzamelen.
 • In de weinige gevallen waarin we persoonlijke informatie van kinderen verzamelen, vragen we altijd toestemming aan de ouders en zullen we dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen.
 • Wij maken gebruik van leveranciers die geodemografische gegevens bijeenbrengen die ons helpen onze diensten beter op je af te stemmen. Als je liever niet wilt dat wij dit doen, raadpleeg dan de paragraaf ‘Jouw keuzes en rechten’ hieronder.

Hoe we jouw informatie gebruiken en waarom?

 1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou.Wij gebruiken jouw gegevens wanneer je een contract met ons aangaat (bijvoorbeeld om koopwaar of een ticket te kopen), zodat wij:
  • jouw bestelling kunnen verwerken
  • jouw betaling kunnen aanvaarden, en
  • je kunnen voorzien van klantenondersteuning
 2. Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen
  • Marktonderzoek en -analyse uitvoeren om onze producten en diensten te verbeteren en aan te passen.
  • Voor onze marketingdoeleinden, tenzij jouw toestemming is vereist voor een dergelijke marketing (zie paragraaf 3 hieronder).
  • Om je e-mails van de klantenservice te sturen, waaronder reserveringsbevestigingen en herinneringen aan events.
  • Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat tickets in handen komen van echte mensen. Als zodanig kunnen wij jouw gegevens gebruiken om het aanprijzen van tickets, misbruik van ons intellectuele eigendom (bijv. onze merken of die van onze Event Partners), fraude of andere misdrijven te voorkomen.
  • Om de veiligheid van onze activiteiten en die van onze Event Partners te garanderen.
 3. Waar je jouw toestemming voor hebt gegeven
  • Om contact met je op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot onze toekomstige events, producten of diensten – dit kan via e-mail, via push- en webmeldingen of social media-platformen. Je kunt jouw marketingvoorkeuren te allen tijde wijzigen, zie de paragraaf “Jouw keuzes en rechten” hieronder.
  • Om op maat gemaakte reclame- en marketingcommunicatie te leveren op onze website.

Met wie we jouw gegevens delen en waarom?

 • We kunnen jouw gegevens delen met onze Event Partners zodat zij het event kunnen uitvoeren en om andere redenen die in hun privacyverklaring worden beschreven. Wij noemen altijd de Event Partners wanneer je een ticket koopt.
 • Als je tickets koopt, kunnen wij jouw gegevens bekendmaken aan de verkoper (indien van toepassing) met het oog op de uitvoering van de bestelling – wat betekent dat je het ticket krijgt dat je hebt gekocht.
 • Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.
 • Elke opvolger van ons gehele bedrijf of een deel ervan.

Jouw keuzes

Als je ons toestemming hebt gegeven, kan je deze als volgt intrekken.

 • “Om geen marketing meer van ons te ontvangen kan je contact met ons opnemen en dan zullen wij het voor je doen.
 • Raadpleeg ons Cookiebeleid om het gebruik van cookies en traceerhulpmiddelen uit te schakelen.
 • Als je bezwaar wilt maken tegen personalisatie kan je je accountvoorkeuren wijzigen. Als deze optie niet beschikbaar is kan met ons contact opnemen en zullen wij het voor je doen.

Jouw rechten

Je hebt ook rechten over hoe je persoonlijke informatie wordt gebruikt, inclusief:

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens door ons.
 • Het recht om te vragen dat je gegevens worden gewist of niet verder gebruikt.
 • Het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over je hebben.
 • Het recht om door jou verstrekte informatie aan te passen, te wijzigen of bij te werken (indien je een account bij ons hebt, kan je dit ook doen door in te loggen en je informatie bij te werken).
 • Het recht om elke geautomatiseerde beslissing die wij over je nemen te betwisten. Een geautomatiseerd beslissing is een beslissing die zonder menselijke tussenkomst wordt genomen en rechtsgevolgen heeft (bv. kredietcontrole). Normaal gesproken voeren we geen geautomatiseerde besluitvorming uit, maar als we dat wel doen, maken we duidelijk waar dergelijke beslissingen worden genomen.

Neem Contact op om één van de bovenstaande rechten uit te oefenen. Houd er rekening mee dat we elk verzoek dat we ontvangen zorgvuldig zullen beoordelen, maar dat je rechten kunnen verschillen afhankelijk van je woonplaats en waar we niet altijd gevolg hoeven te geven aan uw verzoek. Wanneer dit gebeurt, zullen we uitleggen waarom.

Je informatie onderhouden

We hebben veiligheidsmaatregelen ingesteld om je gegevens te beschermen. De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken, hangen af van het type informatie dat we verzamelen.

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Wij zullen je gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Wanneer informatie wordt doorgegeven, gelden er strikte regels om ervoor te zorgen dat uw gegevens nog steeds tot op een hoog niveau worden beschermd. Als we dat doen, zullen we ervoor zorgen dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen. Wanneer uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, gebruiken wij een van de onderstaande mechanismen.

 • Door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen
 • EU-VS Privacyschild
 • Bindende bedrijfsregels
 • Bindende regels voor bedrijfsprocessoren

Contact opnemen

Als je vragen hebt over het bovenstaande, of onze benadering van privacy, zijn wij er er om te helpen: info@eventticketbox.com

Je kunt uiteraard contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, we raden je echter aan om altijd eerst ons te contacteren om ons eerst te laten proberen je te helpen.